بانک پایان نامه و تحقیق و پروژه
دانلود پروژه,پروژه,دانلود پایان نامه ,پایان نامه,دانلود تحقیق,تحقیق,دانلود جزوه,جزوه آموزشی,دانلود مقاله ,مقاله
 
 
چهارشنبه 15 مهر 1394 :: نویسنده : آ آ
تحقیق قتل در قانون مجازات اسلامی

تحقیق-قتل-در-قانون-مجازات-اسلامیدانلود تحقیق در مورد قتل در قانون مجازات اسلامی، در قالب doc و در 11 صفحه، قابل ویرایش، شامل قصاص نفس، فصل اول: قتل عمد، فصل دوم: اکراه در قتل، فصل سوم: شرکت در قتل، فصل چهارم: شرایط قصاص، فصل پنجم: شرایط دعوی قتل، فصل ششم:دانلود فایل

نوع مطلب :
برچسب ها : تحقیق، قتل در قانون مجازات اسلامی، حقوق،
لینک های مرتبط :


شنبه 14 شهریور 1394 :: نویسنده : آ آ
بررسی اقسام اموال در حقوق امامیه

بررسی-اقسام-اموال-در-حقوق-امامیهدر حقوق امامیه اموال باقسام زیر منقسم میشود:  عین‌  منفعت  دین  حق مالی  عمل  عین: و آن عبارت است از شیئى مادى كه قابل لمس باشد: مانند میز، صندلى، زمین.   منفعت‌: و آن عبارت از چیزى است تدریجى الحصول كه از شیئى مادى حاصل میشود، خواه آنكه هر آنى از منفعت كه حاصل شود معدوم گردد تا آن دیگر بوجود آید...دانلود فایل

نوع مطلب :
برچسب ها : بررسی اقسام اموال در حقوق امامیه، حقوق، پروژه،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 8 شهریور 1394 :: نویسنده : آ آ

جزئیات كامل :

عنوان كامل : پایان نامه قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران

تعداد صفحات : 80

دسته : حقوق و علوم سیاسی

توضیحات :

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی و قتل و عوامل موثر بر قتل  صورت گرفته است . كه قبل از شروع به موضوع قتل به تعریفی از جرم پرداخته ایم به خاطر اینكه قتل در جوامع بشری به عنوان جرم محسوب می شود و بعد از این موضوع در جهت بررسی پژوهش حاضر به صورت نه  فصل مشخص درمورد قتل و مجازات های قتل  انجام گرفته و  نتیجه  به دست آمده از تحلیل نه فصل تحقیق  مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد .
مقدمه
قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) قتل در اثنای منازعه (م 615 ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد. در میان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم می‌گردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است . مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانبی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبیباسبب قتل دیگری گردد. و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است . مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوق‌الذکر گردد ولی بعلت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد. مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است . اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده حبس جنابی دائمی است .

بیان مسئله
در قانون مجازات اسلامی و به طور كلی در هیچ یك از مقررات كیفری گذشته، تعریفی از شروع به جرم به عمل نیامده و مقنن تنها به تشریح مسئله شروع به جرم بسنده كرده است. در همین راستا، از شروع به قتل عمدی نیز تعریفی دقیق و مشخص در قوانین مدونه صورت نگرفته و لذا ارائه تعریفی مناسب از شروع به قتل عمدی، تا اندازه ای دشوار به نظر می رسد، مع ذالك تعریفی را كه می توان با توجه به ماده (613) ق.م.ا، از شروع به قتل به عمل آورد را در ذیل بیان می داریم:
«شروع به قتل عمد زمانی تحقق می یابد كه فردی به قصد سلب حیات از دیگری مبادرت به انجام عملیاتی داخل در عنصر مادی قتل عمد نماید، ولی قصد مرتكب به عللی خارج از اراده، معلق و بی اثر مانده و عملیات اجرایی به نتیجه مورد نظر مرتكب ختم نگردد.»
مانند موردی كه فردی با قصد ارتكاب قتل، مبادرت به ریختن سم در فنجان قهوه دیگری نماید، ولی به واسطه انجام عملیات سریع درمانی، اثر سم رفع شده و از مجنی علیه سلب حیات صورت نگیرد.

فرضیه های تحقیق
1-    قتل به عنوان یك جرم بشری
2-    انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتكب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افرادبوده است

اهمیت موضوع
شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یكی یا دو قرن اخیر شكل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق كیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه كه از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتكاب می یافت و یا ارتكاب پیدا نمی كرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر كسی كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاك تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای كه امروزه هر عملی كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق كیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد كه شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یكی از این موارد است.
از نظر قانونی در كشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، كه این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امكان تعقیب و مجازات فردی كه شروع به ارتكاب جرمی كرده بود وجود داشت كه عملیات و اقداماتی را كه وی در راستای ارتكاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز كه قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی كه مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به كلاهبرداری و یا اینكه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد كه در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتكب به اعتبار ارتكاب شروع به جرمی كه ناتمام مانده نخواهد بود، بلكه به اعتبار ارتكاب جرم تامی خواهد بود كه مرتكب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذكور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا كه، به عنوان مثال در مواردی كه فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب كردن وی در آب می نمود و یا اینكه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتكب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا كه صرف در آب انداختن كسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتكب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست كه ما در این مقوله، به بررسی ماده مذكور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.

فهرست مطالب

چكیده
مقدمه 1
تعریف جرم 2

فصل اول :
كلیات تحقیق  3
اشتباه در قتل 6.

فصل دوم :
مجازات شروع به قتل عمدی 15
 مجازات شروع به قتل عمدی توأم با ضرب و جرح مجنی علیه 18

فصل سوم :
قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی 22
هدف , مبنا و عناصر قتل در حكم شبه عمد 22
مقایسه قتل در حكم شبه عمده با سایر انواع قتل 28

فصل چهارم :
قتل از روی ترحم (اتانازی(31

فصل پنجم : 
قتل غیر عمدی 33

فصل ششم :
قتل در فراش 38

فصل هفتم :
مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی 43

فصل هشتم :
تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه 49

فصل نهم :
قتل فرزند توسط مادر 57
قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجی 58
قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ایران 60
قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه 63
ادله قصاص مادر برای قتل فرزند 64
قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت 65
نتیجه گیری 67
پاورقی و منابع 71


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : حقوق، علوم سیاسی، پایان نامه، حقوق ایران، قتل،
لینک های مرتبط :


جزئیات كامل :

عنوان كامل : مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شركتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

تعداد صفحات : 143

دسته : حقوق

توضیحات :

چكیده
امروزه اشخاص ثالثی كه با مدیران شركتهای تجاری و مدنی كه در مقام نماینده شركت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشكل مواجه می باشند یعنی از جهت اینكه شركت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شركت را رعایت كرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شركت طرح دعوی خواهد كرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امكان مراجعه به شركت نیست.البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می كند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث می‌تواند همچنان به شركت مراجعه نماید. به هر ترتیب با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تكلیف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شركت نیز مشخص خواهد گردید.
 مقدمه
در این تحقیق به بررسی ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد دیگر قانون تجارت در خصوص شركتهای دیگر تجاری كه مبین میزان اختیارات مدیران در انجام معاملات می باشد پرداخته ایم و در واقع می خواهیم به این پرسش پاسخ گوییم كه چنانچه مدیران شركتهای تجاری در معاملاتی كه از سوی شركت انجام می دهند از حیطه و حدود اختیارات خود تجاوز كنند معاملات انجام شده چه صورتی پیدا می كند و به بررسی میزان مسئولیت آنها و مقایسه آن با معاملات مدیران در شركتهای مدنی در صورتی كه از حدود وكالت تجاوز نمایند بپردازیم.
هدف از انجام این تحقیق نیز آن است كه معاملاتی كه مدیران از سوی شركت و به نمایندگی از آن انجام می دهند با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
فرضیه های ما كه در این تحقیق به بررسی آنها پرداخته ایم، عبارتند از:
1. به نظر می رسد در صورتی كه مدیران در معاملاتی كه از سوی شركتهای تجاری انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز كنند معاملات آنها در مقابل اشخاص ثالث در بعضی از شركتها نافذ و بعضی از شركتها غیر نافذ است.
2. به نظر می رسد در صورتی كه مدیران شركتهای مدنی در معاملاتی كه انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز كنند شخصاً در مقابل شركاء مسئول می باشند و معاملات آنها غیر نافذ است.
3. به نظر می رسد محدود كردن اختیارات مدیران در بعضی از شركتهای تجاری در انجام معاملات در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.
4. به نظر می رسد اگر قرار است محدود كردن اختیارات مدیران در بعضی از شركتهای تجاری موثر باشد در صورتی است كه در اساسنامه ذكر گردد.
5. به نظر می رسد با مطالعه حقوق خارجی، در خصوص اصلاح مواد قانونی مربوطه در حقوق ایران و تفسیر آنها تأثیرگذار خواهد بود.
همچنین این تحقیق دارای پنج بخش است. بخش اول را به كلیات اختصاص داده ایم و در آن به تعریف مفاهیم كلیدی كه در این تحقیق از آن استفاده شده است پرداخته ایم در بخش دوم مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شركتهای تجاری بحث می شود. در بخش سوم از مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شركتهای مدنی سخن می گوییم در بخش چهارم مسئولیت مدنی مدیران شركتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیسی بحث می شود و در بخش پنجم به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته ایم.

فهرست مطالب

عنوان:
مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شركتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات
چكیده    1
مقدمه    4
فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شركتهای تجاری    7
الف: شركت سهامی    18
ب: شركت با مسئولیت محدود:    29
ج: شركت تعاونی    39
ماده 46 قانون شركتهای تعاونی نیز مقرر می كند:    40
در این خصوص ماده 39 قانون بخش تعاونی مقرر می دارد:    44
ت: انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز    51
بخش دوم: مسئولیت مدیران شركتهای تجاری در قبال انجام معاملات    58
ب- شركت با مسئولیت محدود    61
پ – شركتهای تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی و تعاونی    64
1-2- رعایت موضوع شركت    73
2-2 رعایت حدود اختیارات    76
شركت سهامی    76
ماده 105 ق.ت. مقرر می كند:    78
شركت تضامنی، نسبی، مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی)    80
شركت تعاونی    82
3- انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذكر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شركت    84
4- انجام معامله از سوی بعضی از مدیران نه همه آنها    88
(دادنامه شماره 1027 ، 1026 -14/12/1370)    91
فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شركتهای مدنی    96
2- انجام معامله با رعایت حدود اختیارات    99
3- انجام معامله با رعایت مصلحت شركاء:    103
بخش دوم: مسئولیت مدیران شركتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل:    106
1- انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر    106
2- انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات    110
3- انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شركاء    112
فصل سوم: بررسی مسئولیت مدنی مدیران شركتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیس    114
مبحث اول: كلیات    114
گفتار اول: انواع شركتها در حقوق انگلیسی و تعریف هر كدام    114
2- شركتهای قانونی    115
3- شركتهای ثبت شده    115
گفتار دوم: مفهوم قاعده آلتراوایریز در حقوق انگلیس و سابقه تاریخی آن    116
1- مفهوم قاعده    116
2- سابقه تاریخی به قاعده    119
گفتار سوم: بررسی اختیارات مدیران شركتها در حقوق انگلیسی    120
مبحث دوم: تحقق مسئولیت برای انواع شركتها (شركتهای قانونی، ثبت شده، شركتهای تأسیس به موجب فرمان سلطنت) در انجام معاملات    123
1- شركتهای قانونی و ثبت شده    124
2- شركتهای تأسیسی به موجب فرمان سلطنت    126
مبحث سوم: تحقق مسئولیت برای مدیران شركتها در انجام معاملات (به عنوان یك استثنا)    127
گفتار اول: تحقق مسئولیت غیر مستقیم (مراجعه شركت به مدیران در بعضی از شركتها)    127
بند 3 ماده 35 جدید مقرر می كند:    128
گفتار دوم: تحقق مسئولیت مستقیم (مراجعه مستقیم به مدیران)    130
گفتار سوم: روش های پیشگیری از تحقق مسئولیت برای مدیران    131
نتیجه گیری    132
شركت تضامنی و نسبی و شركتهای مختلط    137
شركت مدنی    139
حقوق انگلیسی    140
پیشنهادات    142
فهرست منابع (فارسی و غیر فارسی) مورد استفاده در پایان نامه به شرح زیر می باشد:    144


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : حقوق، پایان نامه، تجاری، مدنی،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 4 شهریور 1394 :: نویسنده : آ آ
بررسی اموال غیر منقول در حقوق مدنی ایران

بررسی-اموال-غیر-منقول-در-حقوق-مدنی-ایران اموال مادى و اموال غیر مادى:  تقسیم مزبور را قانون مدنى فرانسه بیان نموده و آن از حقوق رومى اقتباس شده است.  اموال مادى اموالى هستند كه میتوان آنها را لمس نمود مانند: میز، صندلى خانه. اموال غیر مادى اموالى هستند كه وجود مادى در خارج ندارد، ولى جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته..دانلود فایل

نوع مطلب :
برچسب ها : حقوق، اموال غیر منقول، حقوق مدنی، تحقیق،
لینک های مرتبط :


نقد و بررسی تنبیه اطفال از منظر فقهی و حقوقی

نقد-و-بررسی-تنبیه-اطفال-از-منظر-فقهی-و-حقوقیدانلود پایان نامه نقد و بررسی تنبیه اطفال از منظر فقهی و حقوقی، در قالب فایل word و در حجم 116 صفحه. چکیده: تنبیه اطفال تاثیر بسیار مهمی در ساختن شخصیت طفل ایفا می‌نماید و جامعه فردای ما را می‌سازد به همین سبب در وضع قوانین کاربردی و دقیق تأمینی و تربیتی در جهت اصلاح اطفال بزهکار...دانلود فایل

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود، پایان نامه، تنبیه اطفال، فقهی، حقوق، حقوقی،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 6 مرداد 1394 :: نویسنده : آ آ
تحقیق بیمه اتکایی   

تحقیق-بیمه-اتکاییبخشی از متن: در این مقاله نقش بیمه گری اتکائی با مشارکت بیمه گران داخلی و خارجی، مساله مدیریت ریسک و نقش هر کدام و وضعیت کنونی بیمه های اتکائی در حال حاضر و توجه به جایگاه بیمه های اتکائی در برنامه تحول صنعت بیمه کشور بررسی میگردد. بیمه اتکائی رشته ای است تخصصی که با عامه مردم ارتباطی نداشته و ...دانلود فایل

نوع مطلب :
برچسب ها : تحقیق، بیمه اتکایی، حقوق،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 6 مرداد 1394 :: نویسنده : آ آ
تحقیق شرایط دفاع مشروع   

تحقیق-شرایط-دفاع-مشروعدر این تحقیق  سعی شده است مقایسه ای بین قانون مجازات اسلامی و قانون جدید در مورد موضوع دفاع مشروع به صورت تطبیقی به عمل آید و همچنین وجوه تشابه و تمایز بین این دو قانون در مورد این  موضوع مورد بررسی قرارگیرد و در آخر یک نتیجه گیری کلی د مورد تغییر قانون مربوط به دفاع مشروع صورت گیرد. ...دانلود فایل

نوع مطلب :
برچسب ها : تحقیق، دفاع مشروع، قانون، حقوق،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 6 مرداد 1394 :: نویسنده : آ آ
تحقیق شرایط مقرر در جرایم حدی   

تحقیق-شرایط-مقرر-در-جرایم-حدیچکیده: در حقوق کیفری اسلام، حدود به عنوان یکی از بحث برانگیزترین انواع مجازاتها مطرح هستند. به طور کلی فلسفه ی مجازاتها در نظام کیفری اسلام، به عنوان تابعی از شریعت، ایجاد جامعه ای سالم از طریق تربیت افراد سالم است. فلسفه ی وضع و همچنین تفکیک حدود از سایر جرایم و اختصاص قواعد خاص به آنها را ...دانلود فایل

نوع مطلب :
برچسب ها : تحقیق، جرایم حدی، حقوق، جرائم، جرایم،
لینک های مرتبط :


تحقیق مقایسه دفاع مشروع در قانون ایران و فرانسه   

تحقیق-مقایسه-دفاع-مشروع-در-قانون-ایران-و-فرانسهچکیده: هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی دفاع مشروع در قانون ایران و فرانسه است. تحقیق حاضر مشتمل بر موارد زیر است. ابتدا به مفاهیم، سوابق تاریخی، ماهیت حقوقی و فلسفه و مبنای دفاع مشروع می پردازد. سپس شرایط و کیفیات دفاع مشروع مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه فروض مهم و متنوع دفاع مشروع بحث می شود ...دانلود فایل

نوع مطلب :
برچسب ها : تحقیق، دفاع مشروع، قانون، ایران، فرانسه، حقوق،
لینک های مرتبط :


خلاصه کامل کتاب فلسفه حقوق «دکتر کاتوزیان» جلد اول   

خلاصه-کامل-کتاب-فلسفه-حقوق-«دکتر-کاتوزیان»-جلد-اولخلاصه ای کامل از جلد اول کتاب فلسفه حقوق، تالیف دکتر ناصر کاتوزیان، بخشی از متن: معنی فلسفه حقوق: فلسفه به معناى عشق به معروف است، از اندیشیدن درباره امور مایه مى گیرد و تلاشى است عقلى براى رسیدن به حقیقت و پى بردن به مبانى رویدادها. فلسفه را شناخت حقیقت و توجیه واقعیت و شناسایی معقول نیز ...دانلود فایل

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود، کتاب، فلسفه حقوق، دکتر کاتوزیان، حقوق،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 6 مرداد 1394 :: نویسنده : آ آ
پایان نامه بررسی قیمومت در حقوق فقه ایران   

پایان-نامه-بررسی-قیمومت-در-حقوق-فقه-ایرانمقدمه: سؤال 1:  (زمانی که ولی خاص شامل پدر، جد پدری یا وصی منصوب آن دو نباشند، قیمومیت نوعی ولایت است که با نصب حاکم شرع یا دادگاه به منظور حمایت از کودکان محجوران آغاز می شود. این ولایت نه قهری و نه به حکم قانون ایجاد می شود و نه قرارداد در استقرار آن نقشی دارد. سمتی است عمومی و قضایی که در آن ...دانلود فایل

نوع مطلب :
برچسب ها : پایان نامه، قیمومت، حقوق، فقه،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 6 مرداد 1394 :: نویسنده : آ آ
تحقیق ارکان و سازمان های قوه قضائیه

تحقیق-ارکان-و-سازمان-های-قوه-قضائیهبخشی از مقدمه: قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای سه گانه حاکم در جمهوری اسلامی ایران است که برای اعمال وظایف و اختیارات خود از ساختار خاصی برخوردار بوده و مسئولیت های مختلفی را نیز بر عهده دارد. براساس اصل 156 قانون اساسی قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن..دانلود فایل

نوع مطلب :
برچسب ها : تحقیق، قوه قضائیه، حقوق،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 6 مرداد 1394 :: نویسنده : آ آ
تحقیق اقتصاد در قانون اساسی (ایران)

تحقیق-اقتصاد-در-قانون-اساسی-(ایران)چکیده: مطالعات و بررسی های کارشناسی نشان می دهد که اقتصاد کشور بنا به علل گوناگون، از عدم تعادلهای زیادی رنج می برد. چنین امری، منشأ اثرات سوئی همچون: افزایش نابرابری اجتماعی، طبقاتی شدن جامعه، گسترش فقر و محرومیت، بیکاری و استقراض خارجی شده است. ولی، یک پرسش اصلی و مهم که همواره ذهن محققان و ...دانلود فایل

نوع مطلب :
برچسب ها : تحقیق، اقتصاد، قانون اساسی، حقوق،
لینک های مرتبط :


تحقیق بررسی جرم نگهداری تجهیزات ماهواره ای در حقوق کنونی ایران

تحقیق-بررسی-جرم-نگهداری-تجهیزات-ماهواره-ای-در-حقوق-کنونی-ایرانچکیده: مشاهده آشکار تجهیزات ماهواره ای در پشت بام ها و ایوان منازل هر از چندی مسئولین انتظامی و بعضاً قضایی را بر آن می دارد با تمسک به عناوینی همچون جرم مشهود و تلقی مشترکات آپارتمانی به عنوان اماکن عمومی، به جمع آوری این تجهیزات بدون نیاز به دستور مخصوص مقام قضایی بپردازند. توجه به قوانین مربوط ..دانلود فایل

نوع مطلب :
برچسب ها : تحقیق، جرم، ماهواره، حقوق، ایران،
لینک های مرتبط :


بررسی ابعاد گوناگون نکاح از منظر فقهی و حقوقی

بررسی-ابعاد-گوناگون-نکاح-از-منظر-فقهی-و-حقوقینكاح در حقوق موضوعه كشورى یك عقد مدنى بشمار می رود و باعتبار جنبۀ عمومى كه در بر دارد دست آزادى اراده تا حدودى كه منافات با آن دارد كوتاه گردیده است، ولى از نظر افكار عمومى موقعیت مذهبى خود را كه در ادوار متمادى دارا بوده از دست نداده است نكاح در حقوق مدنى ایران كاملًا از حقوق امامیه اقتباس شده است.دانلود فایل

نوع مطلب :
برچسب ها : پروژه، نکاح، فقهی، حقوقی، فقه، حقوق، اسلامى،
لینک های مرتبط :


نگاهی به كمیت و كیفیت تنبیه كودكان بزهكار در فقه و حقوق اسلامى

نگاهی-به-كمیت-و-كیفیت-تنبیه-كودكان-بزهكار-در-فقه-و-حقوق-اسلامىاز نظر تاریخى مى‌توان گفت: موضوع مسئولیت كودكان مانند دوران‌هاى اخیر مورد اهمیّت زیادى نبوده است. ما تا پیش از ظهور اسلام دلایل روشنى در دست نداریم كه ثابت كند قانونگذاران در بارۀ كودك مواد مخصوصى را بطور همه جانبه به عنوان قانون لازم الاجراء در نظر گرفته باشند. قدیمى‌ترین قانونى كه در دسترس ما قراردانلود فایل

نوع مطلب :
برچسب ها : پروژه، تنبیه، كودكان، بزهكار، فقه، حقوق، اسلامى،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 25 تیر 1394 :: نویسنده : آ آ
تحقیق حقوق مالکیت و سیر تاریخی آن

تحقیق-حقوق-مالکیت-و-سیر-تاریخی-آن  بخشی از متن: مالکیت عنوانی است اعتباری که مبین نسبت و رابطه اشیا با اشخاص است و در بر دارنده مجموعه روابط و مناسباتی است که استیلا و تسلط انسانها را بر اشیا نشان می دهد. بنابراین تعریف بین شی موضوع مالکیت با شخص مالک علقه و وابستگی خاص وجود دارد که اختصاصی است و مانع ورود اغیار در این رابطه ...دانلود فایل

نوع مطلب :
برچسب ها : تحقیق، حقوق، مالکیت، تاریخی،
لینک های مرتبط :
درباره وبلاگ


دانلود پروژه,پروژه,دانلود پایان نامه ,پایان نامه,دانلود تحقیق,تحقیق,دانلود جزوه,جزوه آموزشی,دانلود مقاله ,مقاله

مدیر وبلاگ : آ آ
مطالب اخیر
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :